Suszarki do powłok lakierniczych BINDER

 

 


SERIA FDL (programowane)


 

 

Seria FDL to perfekcyjna technologia zapewniająca optymalne bezpieczeństwo i precyzję do zastosowania w testowaniu farb i innych płynnych powłok. Zastosowano najnowocześniejsze zabezpieczenia zgodne z zasadami obchodzenia się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki (pełna zgodność z normą EN 1539). Technologia APT–Line wstępnego ogrzewania zapewnia jednorodność temperatury i wysoką powtarzalność, gwarantowaną na wiele lat.

 

Powietrze jest doprowadzane do suszarki przez łatwy w samodzielnej wymianie filtr przeciwpyłowy klasy F6 (rysunek poniżej).
Zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej wewnątrz komory uzyskiwane jest dzięki dostarczaniu do niej w sposób ciągły świeżego powietrza, w takich ilościach aby nie stężenie substancji łatwopalnych było utrzymywane na bezpiecznym poziomie (wg. EN5339, VBG24). Ilość powietrza wprowadzanego jest kontrolowana przez odpowiedni układ ciśnieniowy. Ilość substancji lotnych utrzymywanych w danej temperaturze przedstawia wykres na panelu kontrolnym. Przekroczenie takiego stężenia powoduje wyłączenie grzałek oraz sygnalizację akustyczną i świetlną.

 

 

Dodatkowe możliwości w testowaniu powłok lakierniczych, szczególnie lakierów wodorozcieńczalnych daje suszenie promieniami podczerwieni (opcja FDL). Promiennik jest uruchamiany przez dodatkowy zegar, w zaprogramowanych przedziałach czasowych. optymalna temperatura w tej opcji to 60°C. Suszarkę przetestowano wg. EN 1539.

Zakres stosowania testowych suszarek serii FDL

Przemysł chemiczny, ośrodki badawczo-rozwojowe, kontrola i testy materiałów i produktów oraz testowanie opakowań.

Parametry użytkowe serii FDL:

  • zakres temp. 5 °C powyżej temp. otoczenia do 300 °C
  • stabilność temperatury 0,3°C
  • kontrolowana moc grzewcza 0-100%
  • monitorowanie przepływu świeżego powietrza wraz z alarmem akustycznym oraz automatycznym wyłączeniem grzałek
  • pojemność komory 115 l
  • możliwość kalibracji i walidac

     Promiennik podczerwieni              Filtr przeciwpyłowy kl. F6


Dane techniczne suszarek testowych APT-Line® serii FDL

Karty katalogowe w formacie PDF - komór testowych BINDER
z serii FDL

 FDL115   

 

Dane techniczne suszarek testowych APT-Line® serii FDL  M115
Wymiary zewnętrzne:
szerokość
wysokość
głębokość
cm 834
800
685
Dodatkowo klamka do drzwi, szyb wentylacyjny, panel sterowania mm 50
Wymagany odstęp od tylnej ściany mm 100
Wymagany odstęp od bocznej ściany mm 160
Szyb wentylacyjny z regulacją mm 100
Pojemność przestrzenna pary l 156
Wymiary wewnętrzne:
Szerokość
Wysokość
Głębokość
mm 600
435
435
Pojemność komory l 115
Ilość półek szt./max 2/6
Maksymalne obciążenie pojedynczej półki kg 20
Dopuszczalne obciążenie całkowite urządzenia kg 50
Ciężar pustego urządzenia kg 90
Zakres temperatur, 5°C powyżej temp. otoczenia do -°C °C 300

Nierównomierność temperatury przy:
70°C
150°C
300°C

±°C 2
3,4
7

Nierównomierność temperatury dla opcji z klapką
w drzwiach przy:
70°C
150°C
300°C

±°C 2
3
8
Stabilność czasowa temperatury ±°C 0,3
Czas nagrzewania do: 
70°C

150°C
250°C
min 3,5
6
10
Czas powrotu urządzenia do temperatury
zadanej po otwarciu drzwi na 30 s przy:
70°C
150°C
300°C
min

0,5
2
4

Czas powrotu urządzenia do temperatury
zadanej po otwarciu drzwi na 30 s dla opcji z klapką w drzwiach przy:
70 °C
min

0,5
1
2

Krotność wymiany powietrza: x/h 3
Obieg powietrza: x/min. 40
Objętość wydalanego powietrza: l/min. 400
Prędkość przepływu powietrza: m/sek. 0,8-1,2
Najwyższe stężenie rozpuszczalników
(przy T-180°C, M-100g/mol, U-40g/m3, K=0,5)
g 6,65
System zabezpieczający IP zgodnie z EN 50529   20
Napięcie znamionowe (±10 %) 50/60 Hz V 400 3/N
Moc znamionowa W 9000
Zużycie energii przy: 
70°C
150°C
300°C
W 400
1130
2083
Ilość drzwi zewnętrznych szt. 1

Wszystkie podane dane techniczne dotyczą komory w wersji standardowej przy temperaturze otoczenia 22°C, przy różnicy napięcia zasilania nie większej niż 10%. Dane dotyczące temperatury określone zostały zgodnie z normą DIN 12880 cz.2 z zachowanie odległości urządzeń pomiarowych od wewnętrznych ścianek komory 10% wysokości, szerokości i głębokości. Wszystkie dane odnoszą się do produktów seryjnych.  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.