Usługi

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, firma SIMA oprócz standardowej obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej rozszerzyła swoją ofertę o następujące usługi:
Pomiary są dokonywane zgodnie z normą DIN12880 przy użyciu aparatury pomiarowej wzorcowanej przez GUM.
Rozmieszczenie punktów pomiarowych dla rozkładów przestrzennych temperatury, wilgotności względnej w zależności od wykonywanych procedur w 1, 9 lub 27 punktach.

  • kwalifikacje IQ/OQ
  • kalibracje i adjustacje wszystkich urządzeń BINDER (wraz z certyfikatem)
  • pomiary rozkładu przestrzennego kontrolowanych wielkości (temperatura, wilgotność) według zaleceń DIN 12880 (wraz z certyfikatem)
  • sprawdzenie wydajności urządzeń (czas osiągania zadanych parametrów)
  • projektowanie i wykonanie systemu monitorowania pracy komór cieplnych BINDER w oparciu o program komunikacyjny APT-COM®
  • projektowanie i wykonanie niezależnych systemów monitorowania komór cieplnych jak np. inkubatory, suszarki, komory klimatyczne, szafy chłodnicze, zamrażarki itp. dowolnego typu, pomieszczeń klimatyzowanych.

 

image012

Rozmieszczenie punktów pomiarowych